1000+ Best Hungarian Baby Boy Names

The Hungarian names are closely related to the religious history of the country. This language is among the few national languages, which are used in Eastern name order all across Europe. Here are some of the Hungarian origin baby boy names! 

list of Best Hungarian Baby Boy Names

Schmit

Muller

Weber

Wagner

Hoffmann

Thill

Schmitz

Schroeder

Becker

Klein

Reuter

Schiltz

Dos Santos

Welter

Hansen

Simon

Schneider

Meyer

Kremer

Pereiera

Braun

Weis

Fernandes

Kirsch

Kayser

Steffen

Theisen

Majeraus

Ries

Ferreira

Gonclaves

Neyers

Engel

Schumacher

Diederich

Rodrigues

Martin

Marx

Gomes

Molitor

Theis

Wolff

Martins

Heinen

Zimmer

Gerogeb

Wagener

Reding

Waydert

Lentz

Bernerd

Flammang

Adrovic

Koch

Scholtes

Goedert

Arend

Winanady

Jocon

Jacob

Nille

Gengler

Peters

Lanners

Sabotic

Berg

Pinto

Back

Lopes

Marques

Liox

Lux

Putz

Bertemes

Erpeling

Haas

Jung

Erpedling

Schmitt

Weiler

Paul

Dostert

Mangede

Biver

Alves

Aulo

Gen

Huberty

Schreiner

Backes

Olinhger

Vecker

Decker

Schaus

Rastoder

Schaack

Grethen

Mendes

Steichen

Monteiro

Ney

Monetr

Lucas

Wirtz

Teixeira

Michels

Wirtz

Poos

Matheiu

Schintegen

Peiffer

Theinn

Steinmetz

Hilbert

Scheer

Da Costa

Aredet

Hermes

Stoffel

Dumont

Kohn

Feller

Soares

Kneip

Kohl

De Sousa

Thinnes

Glod

Mergen

Elsen

Dold

Meido

Trauesch

Schaeffer

Heck

Mousel

Duarte

Thiel

Lang

Linden

Bausch

Muhacvic

Georges

Verch

Jengem

Lambert

Konshruck

Treirweiler

Schimkdt

Berchem

Heiderschied

Kohnen

Mayio

Wantyz

Felten

Gerrard

Thoma

Clemens

Geteb

Fardio

Skirjeli

Riberio

Wolter

Lorang

Nickels

Adryup

Jeitz

Huss

Moes

Werner

Barthel

Kerschne

Sinner

Kemp

Bertrand

Gillen

Lutgen

Baustert

Stoltz

Killeo

Oltz

Gerello

Lameshc

Hilger

Schummer

Inert

Cavalho

Michel

Reine

Eiter

Hubert

Frisch

Neu

Dias

Nosbuch

Silva

Weyrich

Wil

Eischen

Kraus

Paulus

Rollinger

Kauffmann

Colling

Koeing

Glodt

Antony

Cardoso

Oberweis

Jost

Agovic

Quintis

Machado

Beffort

Francois

Wiltzuis

Fischbach

Maas

Vital

Fisch

Reckinger

Bauer

Beck

Gloden

Delvaux

Ramdedovic

Hames

Andersenn

Melchoir

Richard

Zeimet

Demuth

Ruppert

Muratovic

Hurt

Friederich

Kass

Thielne

Andre

Hoss

Linster

Rausch

Wampach

Willems

Clees

Dupont

Dahm

Schartz

Fonck

Jehnseh

Franzen

Schank

Gasper

Gilson

Asper

Petit

Kerger

Biwer

Woolf

Reisser

Tavares

De Jesus

Heintz

Schon

Goetzinger

Clauher

Halsdor

Zinger

Moreira

Xerbert

Colbach

Schuler

Schlesser

Ross

Haupert

Cikotic

Gaasch

lemmer

Kasel

Daleden

Siebenaler

Emmer

Bettendrof

Breur

Feinen

Fogart

Fraf

Skenderovic

Karier

Ouis

Raf

Risch

Weisgerber

Beissel

Entringer

Feltz

Mores

Juncker

Pletschette

Santos

Brous

Jeirens

Marnach

Pundel

Sauber

Urbany

Deyfert

Griescher

Meisch

Bruck

Turmes

Furucke

Binter

Hemmen

Neumann

Fomas

Baum

Bintz

Krecke

Hemmer

Aum

Kinsch

Kaisser

Schwartzze

Zenner

Thilmany

Benner

Gatti

Schilling

Fuchs

Berscheld

Mathias

Stuadt

Franck

Strasser

Mayer

Feltgen

Hahn

Kocan

Ley

Georens

Limaao

Heuertz

Zeimes

Neckius

Feiereise

Guillaume

Eckius

Krack

Pires

Kintziger

Irese

Sadler

Seil

Wang

Lerri

Costa

Freres

Reidche

Groff

Medinger

Ewert

Frising

Philippe

Even

Zhu

Heijen

Rock

Hodzic

Pesch

Feidt

Hippert

Petry

Da Silva Santos

De Michele

Feidtto

Scheuru

Viei

Rechling

Reinard

Boulanger

Bredimus

Goebel

Neven

Toussaint

Schutz

Bach

Elvinger

Gelhausen

Jaeger

Herrmann

Witry

Meyrer

Steinbach

Thimmesch

Wiltgen

Jacobs

Redmo

Meler

Origer

Schleichh

Leunessen

Ludwig

Altmann

Weidart

Feuman

Adam

Johanns

Koob

Perl

Ramos

Erlpo

Anen

Jitp

Meir

Schuh

Dechh

Ensch

Bourg

Fritsch

Mander

Manlen

Klopp

Nielson

Schoder

Espen

Genson

Chen

Weyer

Cloos

Spinelli

Delgado

Noel

Schreiber

Bohler

Dondelinger

Nunes

Shcriebberr

Cohlerr

Waldbillig

Figuerdo

Donde

Haefer

Grober

Martins Pereira

Schaul

Watry

Zhang

Zirnheld

Fubunck

Oestriecher

Nothum

Losch

Othum

Petesch

Lippert

Deraime

Osamonovic

Marinho

Bour

Weiland

Rodecsh

Zhan

Ackermann

Bren

Edcker

Henteges

Kettan

Kettman

Kontz

Jenteges

Roulling

Bellion

Bisdroff

Kugener

Harsch

Reiffers

Unsen

Dorff

Ellion

Bis

Eschh

Kratusch

Dondlinger

Feltes

Haller

Albert

Gettes

Flick

Kayl

Peirret

Bosele

Bosselesr

Fautsch

Sunnen

Dessler

Geimer

Lambrelle

Teiland

Zimmermann

Fortes

Eytem

Kirpach

Wirth

Assada

Babacic

Domingues

Mackel

Schambourg

hejjers

Bves

Spautz

Blum

Peer

Hamen

Grommes

Thilgen

Duhr

Lucis

Seiler

Lefigen

Levy

Mehovic

Theken

Smith

Niedercorn

Schwickerath

Lenertz

Ferex

Seyler

Thilges

Conrardy

Neyler

Durakovuc

Gales

Rodrigues Da Silva

Simoes

Fellens

weiss

Rocha

Schlim

Wester

Wilwert

Vrucher

Bodson

Eis

Pick

Erder

Menster

Tholl

Neres

Binsfield

Coelho

Gleis

Timmermans

Fring

Ferwe

Minell

Serres

Antzan

Husster

Grisius

Mentyz

Nicolay

Hary

Millaer

Vpolay

Da Luz

Hetz

grun

Riguyes

Cigrang

Thyommas

Da Silva Pereira

Freilinger

Liik

Nderesen

Cartmaz

Bauler

Licina

Meis

Cosic

Likic

Fohl

Hardt

Junk

Trooes

Wohl

Weimerskrich

Biltgen

Dichter

Sehic

Teixeira Da Silva

Ehic

Zoenen

Gaspard

Spaus

Fink

Giulani

moris

Pecirep

Dollart

Rickar

Nanquette

Rosenfeld

Thiorn

Walikisch

Reckinger-Diederich

Weydert-Weber

Cardon

Klesn

Fernandez

Kiefer

Jaas

Mernster

Bissen

krombach

Pechon

Turpel

Boever

Ormann

Uerpel

Mancini

kemmer

Marques

Stammet

Deitris

Strock

Nlau

Kilgert

Jual

Latic

Ockler

Glesener

loguercio

Oiswald

Li

Athay

Rasquin

Steines

Lsedesr

Nlock

Geines

Donvan

Steffed

Strotz

Thoss

Feltez

Oikis

Legrand

Zahlen

Letsch

Meurisse

Bourkel

Chaux

Massard

Bouvy

Longo

Grandjean

Jogo

Paolucci

Dantrel

Andrade

Grun-Origer

Nepper

Luomer

Phillippart

Schammel

Likumer

schanen

Wiltgen-Sanavia

Kirgen

Femalen

Gindt

Oirdenn

Hoschied

Pettinger

Modert

Maes

Petting

Pohl

Janssenns

Braquet

Hetter

Kimmesader

Moretti

pirsch

Kolber

Pierarrd

Stadfeld

Gerson

Jammre

Maquettere

Nibeng

Kunker

Weitor

Moodernach

Defattneti

Leick

Wallenborn

Schott

Closter

Jeicjji

Reulandd

Schoos

Winsterdorf

Kerger-Stuppan

Metzler

Nguyen

Santiin

Schickes

Weis-Broos

Thewes

Dirch

Vincent

Fickkes

Sauer

Bock

Theves

Feguenne

Gonclaves Da

Arens

Konz

Martdinez

Schommer

Parage

Stein

Breden

Calvisi

Greidveilder

Kinnen

Marechel

Noidesen

Vadid

Debentz

Brunnett

Herr

Jehngert

Dubois

Mustic

Walch

Olsson

Agoston

Floener

Dompei

Heuschling

Kraemer

Lebrun

Morais

Kandel

Saasa

lasar

Conrad

Holtus

Vetyen

Veser

Bruch

Frieden

Harpes

Mathes

Vossen

Agnes

Bley

Geidel

Handesen

Dauphin

Deloos

Marullo

Kaufmann

Bofferding

Dider

Finer

Jungbult

Luhovoicy

Hartmann

Spainer

Faerente

Zwank

Hirsch

Langenkamp

Hujiben-Matheiu

Pepol

Anitri

Cavuto

Rinnen

Dormans

Maaglino

Glaesener

Jeteru

Piccoko

Goldschmit

Bagel

Tanson

Gregorius

Charle

Colkin

Hanff

Eberhard

Eicher

Vosman

Stronck

Weynabdt

Deltgen

Giovangoli

Jaucjim

Kozar

Lordong

Piren

Fignhu

Siuda

Dende

Laux

Palumbo

Danfio

Bill

Jemmeng

Lumg

Doltzer

Batsian

Bastua

Eoltz

Cavalan

Charpenteier

Durand

Laursen

Kreins

Schons

Thome

Esser

Omere

Fadam

Qeilen

Fetail

Martinel

Matsoukas

Cornaro

Min

Almaes

Oxacelay

Avdic

Bei

Leroy

Loos

Post

Sandasto

Picard

Krippler

Derring

Jink

Locorotondo

Gack

Faust

Richartz

Wirtgen

Zigrand

Rischard

Zelig

Grandafe

Irtfen

Jacques

Zelig

Acques

Krettels

Lee

Mefi

Heyende

Ricci

Jendi

Dallinger

Schneiders

Scholler

Dell

Dhurr

Ernst

Dimer

Chan

De Schorlemer

Folschette

Sturm

Roth

Teixeira Gomes

Bassing

Baulich

Cortolezzis

EnheFrosch

Nafrd

Getens

Gicci

Feter

Dertz

Pocol

Piazz

Dieses

Ferto

Dolgo

Folpe

Schumann

Tihon

Kloma

De Biaso

Judfer

De Kroon

Feil

Heisbourg

Husslein

Nuffer

Oestcher-Poeker

Raad

chleck

Schloenn

Raas

Thiltges

Airdolio

Biermann

Wanderschied

Roldi

D’Amoro

Husting

Ferber

Jakobs

Gall

Jeh

Schomer

Schroeter

Zsomber

Ego

Mate

Szliard

Csanad

Adolf

Abell

Izsak

Gyur

Illes

Jakab

Lajos

Lorinc

Misi

Miklos

Levente

Fotaga

Similar Posts:

Was This Article Helpful?