200+ Nigerian Baby Boy Names

The vast majority of the guardians face similar trouble in choosing a name for the newcomer. Parents become fastidious with regard to choosing names for their infants. If you are facing the same difficulty and can’t choose a name, then you have come to the ideal spot. The following is the list of Nigerian baby boy names you can browse and choose from.

Nigerian Baby Boy Names

Oluwadaamilare

Samuel

Ogoluwaa

Chiikezie

Iyanuoluwaa

Abasii

Oluwatonni

Chinaaka

Daayo

Abebee

Juliio

Bunkechukwuu

Egboo

Aagbarhaa

Ekoong

Baahati

Fiyiinfoluwa

Enofee

Aaddo

Chiikanma

Achojaah

Akaande

Errhue

Azi

Chetachi

Baako

Jesufiiolawemii

Chibuzor

Akporovwoovwo

Kasarachii

Iinyang

Ganiiru

Chiinecherem

Ifechii

Bolarinwaa

Iisoken

Iloozumba

Uuvo

Kwaame

Onohaarhese

Durojaiiye

Ochukoo

Efee

Oonaharhigho

Iinemesit

Ayorinsolla

Odaafe

Nsikaak-abasii

Abiodun

Moreniik

Akin

Akpofure

Kelechii

Boluwatitololaae

Nosaa

Amobi

Motosiinoluwaa

Amandi

Oluwaatobi

Isac

Olamiide

Benjamin

Mayoowa

Emmanuel

Kingslay

Peter

Abayomrunkoje

Sam

Munachii

Nosaa

Eeghosa

Ogorro

Ebhalelemee

Biikoseoluwa

Okparra

Iimaobong

Busayoo

Edeworr

Ollusola

Iseoluwa

Onochiie

Chibuna

Efetobo

Eyiitayo

Ulloho

Saapele

Otiborhorro

Chiisomago

Oonajiite

Chibuzor

Abrafoo

Addoo

Damiilola

Babawaale

Ayubaa

Adwiin

Babatundee

Mobolaaji

Baadru

Eguonoo

Chiicha

Domellvo

Lucian

Dante

Olorunyomii

Ariinze

Elli

Nicco

Ejaitaa

Abiimbola

Oluwaale

Adelaaja

Durodolaa

Ojjakorotu

Uuzoma

Masses

Oluwadaraolafunmii

Temiitope

Olasupo

Ekonng

Tejumolaa

Detaan

Oluwakoredee

Adeyiinka

Olawaaseun

Esomchii

Laanre

Eyoyovwii

Toluwaniimi

Oyediiran

Goliibe

Mosadi

Omobollanle

Bimpe

Diiarachukwundu

Isiinachi

Oohwahwa

Iidogbe

Daamola

Laaja

Fola

Abayomrunkojje

Oyovwikerhii

Iinegbediion

Yemi

Isiinachi

Yinka

Oghenetegaa

Deberee

Udumebraaye

Adeeremi

Ayo

Cchuk

Maduenuu

Jaiiyesemii

Ulloho

Chiinaka

Dele

Moongo

Kaetochuku

Uzomaa

Sesaan

Fiisayo

Solaa

Abiiodun

Kaambilii

Osaaba

Afamefuna

Naagodeallaah

Abiisoyee

Ekonn

Nashaa

Kachiisicho

Taiwo

Akiin

Kachiiside

Tolu

Banjii

Rotimii

Kaaodinakachii

Jiimi

Kaodiinakachi

Obi

Anoziie

Siijuwala

Lekaan

Sijuade

Aakpan

Oyiibonanarhoro

Jaachike

Oghomenna

Urhiie

Jayammaa

Chiiemelie

Miriodere

Tife

Iyaanu

Kentoroabasii

Jideofar

Abua

Baanjoko

Kristiibueze

Oboganriemu

Similar Posts:

Was This Article Helpful?